PDF Imprimare Email

POLITICA MANAGEMENTULUI ÎN DOMENIUL CALITĂŢII, MEDIULUI, SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE


S.C. CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE S.A. este o societate competentă, operativă, integră, deschisă, orientată către client având ca domeniul de activitate: studii, proiectare şi execuţie construcţii hidrotehnice, civile, industriale, edilitare, îmbunătăţiri funciare, drumuri şi poduri lucrări infrastructura CF; produse de balastiera, betoane, prefabricate; reparaţii si întreţinere utilaje şi mijloace de transport auto; activităţi de transport; comercializare materiale de construcţii.

 

Principiile de bază ale organizaţiei noastre sunt:

 

   

 • Asigurarea şi garantarea obţinerii calităţii lucrărilor executate în cadrul organizaţiei, în acord cu cerinţele şi nivelurile de calitate specificate prin prevederile reglementărilor in vigoare şi ale clauzelor contractuale încheiate cu clienţii;
 •  

 • Dezvoltarea sentimentului de încredere atât la nivelul factorilor de decizie din cadrul organizaţiei, cât şi în rândul angajaţilor acesteia;
 •  

 • Dezvoltarea şi pe mai departe a spiritului de echipă în scopul creşterii încrederii în forţele proprii şi a stabilităţii forţei de muncă în organizaţie;
 •  

 • Condiţii de lucru mai bune, scăderea riscurilor privind accidentele de muncă, o mai bună cunoaştere a drepturilor care revin angajaţilor, o mai bună comunicare cu managementul şi un nivel al remuneraţiei care corespunde muncii depuse;
 •  

 • Păstrarea unui mediu curat realizat prin promovarea conceptului de dezvoltare durabilă;
 •  

 • Calitatea şi seriozitatea în relaţiile de parteneriat cu toate părţile interesate garantează câştigarea pieţei;
 •  

 • Obţinerea unei imagini excelente dovedite prin înaltul profesionalism în rezolvarea tuturor problemelor privind calitatea, mediu, securitatea ocupaţională şi responsabilitatea socială prin relaţiile optime de comunicare cu angajaţii, partenerii, furnizorii, clienţii, autorităţile.

 

Condiţia de bază pentru a face ca cele mai sus expuse să devină realitate este respectarea cerinţelor Sistemului de Management Integrat implementat în organizaţia noastră conform standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 18001:2008, precum şi a standardului MRS 10000:2010. Acest sistem oferă cadrul pentru îmbunătăţirea activităţilor prin:

   

 • semnalarea de către fiecare angajat a oricăror neconformităţi apărute în cursul activităţii în scopul înlăturării acestora;
 •  

 • identificarea pericolelor de munca şi evaluarea riscurilor asociate împreuna cu dezvoltarea de programe de management care să ducă la diminuarea până la valori neglijabile ale acestor riscuri;
 •  

 • eliminarea cauzelor ce duc la neconformităţi reducând astfel costurile noncalităţii;
 •  

 • instruirea permanentă a personalului angajat şi motivarea acestuia în vederea ridicării nivelului profesional al prestărilor organizaţiei;
 •  

 • analiza periodică a datelor în scopul îmbunătăţirii continue a activităţilor;
 •  

 • eliminarea controlată a deşeurilor produse şi tratarea acestora în conformitate cu reglementările din legislaţia în vigoare;
 •  

 • utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor şi utilităţilor în vederea economisirii resurselor naturale;

Organizaţia noastră se preocupa să creeze cadrul organizatoric, să asigure resursele necesare pentru îndeplinirea, menţinerea si îmbunătăţirea continua a sistemului de management al calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.

Desfăşurarea activităţii profesionale intr-un mediu de lucru care să nu pericliteze sănătatea personalului muncitor reprezintă o prioritate a firmei. În acest scop se respecta principiile de identificare, evaluare si combatere a riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesională.

De asemenea, ne angajăm să respectam toate reglementările şi prevederile legale în vigoare în domeniul calităţii, mediului şi sănătăţii si securităţii ocupaţionale asociate activităţilor din cadrul firmei.

 

 

Obiectivele noastre pentru perioada 2009-2012 sunt :

 

 1. Realizarea de profit maxim cu costuri minime prin:
  • Creşterea cifrei de afaceri cu 10% în fiecare an, faţă de anul precedent;
  • Creşterea productivităţii muncii cu 10% în fiecare an.
  • Reducerea cu 10% a neconformităţilor referitoare la produs/serviciu;
  • Achiziţionarea de noi utilaje şi echipamente de construcţii;
  • Instruirea, conştientizarea şi implicarea personalului în beneficiul organizaţiei prin creşterea nivelului de performanţă a personalului;
 2. Înţelegerea şi satisfacerea permanentă a cerinţelor exprimate de clienţi prin:
  • Creşterea cu 10% a numărului de recomandări notate cu calificative de bine şi foarte bine;
  • Reducerea cu 10% a neconformităţilor referitoare la procesele SMI;
 3. Îmbunătăţirea continuă a proceselor SMI şi implicit a performanţelor globale ale organizaţiei prin:
  • Asigurarea unui mediu de lucru şi echipament adecvat.
  • Realizarea obiectivelor referitoare la calitate;
  • Realizarea obiectivelor referitoare la mediu.

 

 

Directorul General al S.C. CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE S.A. se angajează să asigure resursele necesare pentru funcţionarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii Sistemului de Management Integrat şi să asigure conformitatea cu legislaţia şi reglementările aplicabile, precum şi prevenirea poluării, în scopul obţinerii performanţei de mediu şi calităţii lucrărilor realizate.

 

 

Data: 11.01.2010

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2017 S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI. Toate drepturile rezervate.