STRATEGII DEZVOLTARE PDF Imprimare Email

S.C. Construcţii Hidrotehnice S.A. Iaşi îşi axează strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung pe creşterea şi îmbunătăţirea nivelului actual al societăţii, stabilindu-şi în acest sens o serie de obiective:

  • continuarea demersului de eficientizare şi modernizare a procesului execuţiei de lucrări;

  • retehnologizarea şi modernizarea bazei materiale;

  • continuarea procesului de reparaţii capitale şi modernizare a activelor imobiliare ale societăţii;

  • continuarea tradiţiei;

  • oferirea de produse şi servicii calitative şi competitive în raport cu cerinţele pieţei actuale, precum şi creşterea competenţei şi instruirii personalului angajat;

  • creşterea potenţialului de producţie.

     

 
Copyright © 2017 S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. IASI. Toate drepturile rezervate.