Echipa Managerială

Persoanele numite să îndeplinească funcții de conducere executive:

 • Director general este confirmat dl.Lupu Mihai, director.general@conhidro.ro
 • Director general adjunct este numit dl.Careja Ioan, ca@conhidro.ro;
 • Director executiv este confirmat dl.Zoicas Gheorghe, director.executiv@conhidro.ro;
 • Director tehnic este numit dl.Barzu Aurel Matia, director.tehnic@conhidro.ro;
 • Director economic este confirmat dl.Moga Costel, director.economic@conhidro.ro;
 • Director logistică este numită d-na Grabovschi Elena, director.logistica@conhidro.ro;
 • Director juridic este numit dl.Fetcu Alexandru, director.juridic@conhidro.ro;
 • Manager Divizie Prefabricate și Producție Betoane, dl. Ing. Stegariu Razvan, betoane.iasi@conhidro.ro;
 • Manager Divizie Construcții Hidrotehnice, dl. Ing. Anghelus Petronel, divizia.ch@conhidro.ro;
 • Manager Divizie Accesare Fonduri Europene, dl. Ing. Palanici Florin, fpalanici.tehnic@conhidro.ro;
 • Director reprezentantă București, dl. jurist Manea Victor Gheorghe, office.bucuresti@conhidro.ro;
VĂ STĂM LA DISPOZIȚIE ORICÂND PENTRU INFORMAȚII LEGATE DE PRODUSELE ȘI SERVICIILE NOASTRE.