Prefabricate și confecții metalice

Societatea are capacitatea tehnică și resursele necesare pentru executarea și montarea/instalarea de Prefabricate și Confecții metalice –conform cerințelor proiectelor:

1. Elemente prefabricate din beton și beton armat după proiectul de rezistență al beneficiarului pentru utilizările diverse specificate în caietul de sarcini și memoriul tehnic al lucrării
  • dale din beton și beton armat (alei pietonale, construcții hidrotehnice)
  • dale flexibile pentru protecția digurilor și terasamentelor de drumuri
  • elemente fundații, grinzi și stâlpi de dimensiuni diferite
  • cămine acces pentru intervenții și elemente canivouri la rețele de apă, canalizare, termice
  • elemente de protecție din beton armat pentru conducte din mediul subacvatic
  • elemente prefabricate diverse (scară pentru pesti, grinzi sparge val) la amenajări hidrotehnice complexe
  • casete prefabricate din beton armat pentru poduri
  • rigole
2. Confecții metalice – conform cerințe proiect: structuri metalice, carcase, confecții metalice diverse
  • reabilitări structuri poduri metalice (estacade, grinzi cu zabrele, grinzi de ridicare batardouri)
  • instalații hidromecanice în cadrul unor asamble proiectate pentru rețele de apă, stații pompare, stații epurare
VĂ STĂM LA DISPOZIȚIE ORICÂND PENTRU INFORMAȚII LEGATE DE PRODUSELE ȘI SERVICIILE NOASTRE.