Despre Noi

S.C. ,,CONSTRUCTII HIDROTEHNICE”S.A. Iaşi, este specializată în lucrări de construcţii hidrotehnice, civile şi industriale, îmbunătăţiri funciare, alimentări cu apă şi construcţii agricole. Compania şi-a început activitatea în anul 1978 sub denumirea de Grupul de Şantiere « Moldova » Iaşi din cadrul TRUSTULUI DE LUCRĂRI HIDROTEHNICE SPECIALE BUCURESTI, sub tutela Consiliului Naţional al Apelor. Din anul 1984, prin reorganizare Trustului de Lucrări Hidrotehnice Speciale Bucureşti, îşi schimbă denumirea în ANTREPRIZA DE LUCRĂRI HIDROTEHNICE SPECIALE „MOLDOVA” IAŞI şi funcţionează sub această denumire până în anul 1991.

În anul 1992, Antrepriza De Lucrări Hidrotehnice Speciale “Moldova” Iaşi se reorganizeaza şi îşi schimbă denumirea în S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A Iaşi., denumire sub care funcţionează şi în prezent, în baza Hotărârii generale nr. 104/12.02.1991 şi temeiul Legii nr. 15/1990, privind organizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale. Este înscrisă în Registrul Comerţului sub nr. J22 – 354/1991, iar în Registrul societăţilor comerciale la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi sub nr. 48/03.1991, având codul fiscal RO 1957570, cu sediul în Iaşi, str. Toma Cozma nr.13.

S.C. Construcţii Hidrotehnice S. A. Iaşi este persoană juridică română cu capital integral privat, privatizare ce a avut loc conform Legii nr. 55/1995, prin cumpărarea pachetului de acţiuni deţinut de A.V.A.S. Bucureşti în procent de 80,761% (352.127 acţiuni), de către Asociaţia P.A.S. – ,,Construcţii Hidrotehnice” Iaşi.

S.C. Constructii Hidrotehnice S.A. detine actiuni de 80% din actiunile S.C. International Petroleum Services S.R.L – societate care dezvolta proiecte de irigatie in Irak si 100% din actiunile S.C. Alboram S.R.L. – societate care activeaza in judetul Constanta si produce elemente prefabricate din beton, si desfasoara activitati de prezentare, comercializare si montaj produse finite din marmura, granit, travertin si lucrari de constructii cum ar fi aductiuni de apa, lucrari de canalizare, executie de trotuare s.a.

Compania are structura funcţională organizată pe puncte de lucru, la nivel national, si reprezentante externe şi are ca obiect principal de activitate execuţia, în ţară şi în străinătate:

  • lucrărilor de constructii hidrotehnice (cod CAEN 4291): construcţii de baraje din beton, pamânt şi anrocamente, alimentări cu apă complexe, staţii de epurare şi tratare a apei potabile şi industriale, protecţii împotriva inundaţiilor, îndiguiri, regularizări de râuri, consolidări, derivaţii, galerii, castele de apă, depanatoare, rezervoare, foraje, captări de apă, aducţiuni, conducte forţate, drenuri, dragaje şi protecţii maritime, corecţii torenţi, chesoane, ecrane de etanşare din beton armat şi barete Kelly;
  • construcţii civile şi industriale şi construcţii drumuri şi poduri, inclusiv reparaţii capitale în construcţii, fabricarea elementelor de beton pentru construcţii, demolare, organizarea şantierelor;
  • determinări şi analize de laborator in construcţii: profile autorizate: B.B.A.B.P, D., G.T.F., M.BM., M.N.B..
  • Prestează şi produce servicii specifice activităţii de construcţii, de transport, mecanizare, producerea şi extragerea produselor de carieră şi balastieră şi anume: betoane prefabricate din beton, confecţii metalice, prestaţii cu utilaje şi mijloace de transport, reparaţii de utilaje şi mijloace de transport.

Obiectivul S.C. CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE S.A. Iaşi este de a-şi meţine imaginea şi poziţia pe piaţa de profil dobândită în cele patru decenii de existenţă prin asigurarea şi garantarea calităţii lucrărilor executate cu profesionalism şi prin stabilirea unor relatii bune şi corecte de comunicare cu partenerii, angajaţii şi autorităţile.

Certificarea companiei, încă din 2003, de către IQNet prin Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii Bucureşti (SRAC) privind desfăşurarea activităţilor în conformitate cu cerinţele Sistemului de Management al Calităţii, Mediului şi Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale prin standardele SREN ISO 9001:2008, SREN ISO 14001:2005 şi respectiv OHSAS 18001:2007, conferă partenerilor noştri certitudinea că sistemul organizaţional al companiei oferă cadrul propice pentru concretizarea obiectivelor propuse.

Pentru mai multe informații vezi:

VĂ STĂM LA DISPOZIȚIE ORICÂND PENTRU INFORMAȚII LEGATE DE PRODUSELE ȘI SERVICIILE NOASTRE.