Proiect de hotarare conform Ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 07/08.10.2021, orele 9,30.

Proiect de hotarare conform Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 07/08.10.2021, orele 10,00.

 

Hotarare conform Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12/13.08.2021, orele 10,00.

Raport privind rezultatele voturilor exprimate in cadrul sedintei AGOA 12/13.08.2021