Propunere de Hotarare conform Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 31.08/01.09.2020.