Propunere de Hotarare conform Ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29/30.04.2021, orele 10,00.

Propunere de Hotarare conform Ordinii de zi cu completari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30.04.2021, orele 11,00.