Situatii financiare anuale consolidate exercitiul financiar 2019  (deschide)

Bilant consolidat la 31.12.2019.pdf (deschide)

Raportul consolidat al Administratorilor pentru exercitiul financiar 2019 (deschide)

 

Situatia financiara – Bilant la 31.12.2019 (deschide)

Note explicative la situatia financiara anuala 2019 (deschide)

Balanta de verificare la 31.12.2019 (deschide)

Situatia capitalului propriu (deschide)

Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019 (deschide)

Referat remuneratie administratori exercitiu financiar 2020 (deschide)

Raport curent litigii (deschide)

Raport curent 19.03.2020 (deschide)

Buget venituri si cheltuieli 2020 (deschide)

Lista casari 2020 (deschide)

Lista investitii 2020 (deschide)

Nota cu privire la incadrarea in prevedrile art.90(1) din Legea 24/2017 (deschide)

 

 

Raport de informare privind punctul 1 al ordinii de zi a sedintei A.G.E.A. din 30/31.03.2020 (deschide)

 

Calendar financiar 2020 (deschide)

 

Raport de informare privind punctul 1 al ordinii de zi a sedintei A.G.E.A. din 27/28.12.2019 (deschide)

Raport de informare privind punctul 2 al ordinii de zi a sedintei A.G.E.A. din 27/28.12.2019 (deschide)

Raport de informare privind punctul 3 al ordinii de zi a sedintei A.G.E.A. din 27/28.12.2019 (deschide)

 

Situatiile financiare semestriale aferente anului financiar 2019:

Bilant semestrul I 2019 (deschide)

Balanta de verificare la 30.06.2019 (deschide)

Raport semestrial la 30.06.2019 (deschide)

Raport de informare privind sedintele A.G.O.A. si A.G.E.A. din 28/29.08.2019 (deschide)

Situatiile financiare consolidate la 31.12.2018:

Situatii financiare consolidate aferente exercitiului financiar 2018, Note explicative la Situatii financiare anuale, Raportul Consiliului de Administratie, (deschide)

Raportul auditorului asupra situatiilor financiare consolidate intocmite la 31.12.2018 (deschide)

Calendar financiar 2019 (deschide)

Situatiile financiare aferente anului financiar 2018:

Situatii financiare anuale aferente exercitiului financiar 2018 (deschide)

Note explicative la Situatii financiare anuale 2018 (deschide)

Propunere de repartizare a profitului net aferent anului 2018 (deschide)

Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018 (deschide)

Raportul auditorului asupra situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2018 (deschide)

Situatiile financiare semestriale aferente anului financiar 2018:

Bilant semestrial aferent exercitiului financiar 2018 (deschide)

Declaratie de intocmire situatii financiare semestriale pentru 2018 (deschide)

Raport semestrial la 30062018 conform Regulament ASF nr. 5/2018 (deschide)

Situatiile financiare aferente anului financiar 2017:

Situatii financiare anuale consolidate aferente exercitiului financiar 2017 (deschide)

Raport de audit financiar al situatiilor financiare consolidate incheiate la 31.12.2017 (deschide)

Bilant la 31.12.2017 (deschide)

Note explicative la situatiile financiare anuale 2017 (deschide)

Raportul Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2017 (deschide)

Propunere de repartizare a profitului net aferent anului 2017 (deschide)

Stadiul conformării cu prevederile noului Cod de Guvernanță Corporativă al BVB la data de 27.03.2018 (deschide)